Som resultat av ett långt utvecklingsarbete är Rivakka sug/blåskvarnarna pålitliga basmaskiner för foderframställning. Rivakka blåskvarnen är en hammarkvarn som finfördelar spannmålet till ett jämnt foder. Mjölets grovhet bestäms av siktens hålstorlek. I samtliga sug/blåskvarnar kan man installera en spannmåls- eller tätningsmedelsdoserare. I sortimentet hittar du en kvarn som passar din gårds behov.

  • De funktionella lösningarna är moderna och hållbara: Härdade pendelstål som kan vridas i fyra lägen
  •  Både härdade och vanliga siktar. Hålstorlek 2-12 mm
  • Fläktar med 2, 4 och 8 blad
  •  Sugning av tätningsmedel ovanför siktlocket

 

Tekniska data

Tekniska data