Havrets fodervärde stiger då man avlägsnar havrets stråliknande skal. Skalets andel av kornet är ca 20% men skalets fodervärde är mycket lågt. Skalat havre kan bäst utnyttjas för suggor, grisar, kalvar, broiler, kycklingar och kalkoner. Man har också fått goda resultat med foder för mjölkboskap samt i ekologisk produktion. Med hjälp av skalning blir havre fullvärdigt foder.    Skalat havre innehåller rikligt med proteiner och energi. Havre innehåller mycket B-vitaminer som ökar stresståligheten.

  • Havre innehåller goda mättade fetter
  • Innehåller mycket järn och mineraler
  • Odling av inhemskt havre kräver lite kemikalier – en ren råvara
  • Befrämjar mjölkning av suggor
  • Hälsosamt för grisar i synnerhet under avvänjning

Mängden skalat havre på gårdar för köttgrisar bör vara måttlig. Vid riklig användning förorsakar skalat havre en högre fetthalt i köttet. Tack vare sina gynnsamma hälsoeffekter är havre ändå befogat i små mängder. Skalen kan användas som bränsle, som foder för suggor utan kultingar, som strö eller som råvara för kompost.

Video ›

Tekniska data

Tekniska data