Kom och bekanta dig med våra Rivakka produkter 8 , Rivakka Havreskalare, Rivakka Sugblåsvalskvarn,

samt Emix automatiskfoderblandare som kan programeras enligt Individuellt behov.

Du hittar oss i monter 6 H2

Välkommen !