Hammarkvarnar

Rivakka Hammarkvarnar

Silokvarn med spiralanpassning

Kvarnen suger in spannmål och mal den till en silo nedanför, och därifrån för spiralen det till utfodraren. På sugsidan kan man ansluta en 4-vägsfördelare, så att utfodraren styr fördelarens funktion och mal spannmålssatserna i foderblandningen skilt för sig.

Sug/blåskvarn

Som resultat av ett långt utvecklingsarbete är Rivakka sug/blåskvarnarna pålitliga basmaskiner för foderframställning. Rivakka blåskvarnen är en hammarkvarn som finfördelar spannmålet till ett jämnt foder.

Hamax 300 industrikvarn

Rivakka Hamax 300 är en högeffektiv hammarkvarn för industri och stora lantgårdar.

Silokvarn med tätningsmedelsdoserare

Rivakka silokvarnen med tätningsmedelsdoserare producerar färdigt foder automatiskt. Hammarkvarnen suger in och mal spannmålet till silon. Silons nivåsensor driver kvarnen enligt behov.