Kvarnen suger in spannmål och mal den till en silo nedanför, och därifrån för spiralen det till utfodraren. På sugsidan kan man ansluta en 4-vägsfördelare, så att utfodraren styr fördelarens funktion och mal spannmålssatserna i foderblandningen skilt för sig. Kvarnen fungerar direkt under styrning av utfodraren, så att fodret alltid är färskt och osorterat. Rivakka silokvarnens tekniska lösningar gör det möjligt att mala enbart havre. Den fungerar också klanderfritt med spannmål som ensilerats hermetiskt.

Tekniska data

  Motor:  SRK 11 kW Motor: SRK 15 kW Motor: SRK 22 kW
Längd: 178 cm 178 cm 178 cm
Bredd: 92 cm 92 cm 92 cm
Höjd: 220 cm 220 cm 265 cm
Höjd med dammpåsar: 370 cm 370 cm 370 cm
Malningseffekt: 600 – 2000 700 – 2200 800 – 2800
Sugeffekt: 2 x 20 m 2 x 20 m  1 x 100mm /20m