Kvarnen suger in spannmål och mal den till en silo nedanför, och därifrån för spiralen det till utfodraren. På sugsidan kan man ansluta en 4-vägsfördelare, så att utfodraren styr fördelarens funktion och mal spannmålssatserna i foderblandningen skilt för sig. Kvarnen fungerar direkt under styrning av utfodraren, så att fodret alltid är färskt och osorterat. Rivakka silokvarnens tekniska lösningar gör det möjligt att mala enbart havre. Den fungerar också klanderfritt med spannmål som ensilerats hermetiskt.

Tekniska data

Tekniska data