Rivakka produkter

Rivakka djurfodersystemet bildar en helhet med alla anordningar som behövs på en gård för att framställa, ensilera och transportera foder. Vi hjälper dig att hitta en lösning som är anpassad till din gård för att framställa foder som är både förmånligt och högklassigt. 

Valskvarnar

Den centrala delen i Rivakka valskvarnarna är valshjul tillverkade av högklassigt specialstål.

Hammarkvarnar

Rivakka Hammarkvarnar

Transport av spannmål och foder

Rivakka fläktar för transport av spannmål och foder

Satsblandare

Rivakka satsblandaren gör en jämn foderblandning av flera olika komponenter.

Havrekalare

Havrets fodervärde stiger då man avlägsnar havrets stråliknande skal.

Blandare, silor, övriga

Mångsidiga och högkvalitativa produkter för jordbruksbehov.

Andra Rivakka produkter

Andra Rivakka produkter