Gränsmärken

Rörråmärken

1036 VTT-C Rörråmärke m III R (rostfr. stål )

Vikt 1,3 kg, längd 700 mm

1020m Rörråmärke (sk. stadsråmärke) utan synliggörande stycke

Vikt 1,95 kg, längd 700 mm

1031 VTT-C Rörråmärke m III T (värmeförzinkat stål)

Vikt 3,8 kg, längd 700 mm

Stångmärken

1061 VTT-C stångråmärke m V (värmeförzinkat stål)

Stomdel d=20 mm
Vikt 3,0 kg, längd 700 mm

1062 VTT-C Stångråmärke m V

Vikt 1,8 kg, längd 700 mm, Ø 16 mm

Skogsmärken och skogsstångmärken

1043 VTT-C Skogsråmärke m R av rostfr. stål, utlösningsbar ankarkrok

Vikt 3,6 kg, längd 900 mm
Hatt 300 x 150 mm

1047 VTT-C Skogsstångråmärke Ø 16 mm av rostfr. stål med fasta spännkablar

Vikt 3,9 kg, längd 900 mm

1048 VTT-C Skogsstångråmärke Ø 20 mm

Värmeförzinkat stål
Vikt 7,3 kg, längd 900 mm

Bergsmärken

1320 Bergsråmärke m II 10x10 med hatt

Värmeförzinkat stål, Ø 20 mm, längd 220 mm

1301 Bergsråmärke m I utan hatt

Värmeförzinkat stål, Ø 20 mm, längd 220 mm

1325 Bergsråmärke m II 10 x10 med hatt

Värmeförzinkat stål, längd 300 mm

1321 Kil för bergsråmärke

Mätpunktsrör

1100 Mätpunktsrör m I av värmeförzinkat stål

Standardlängder 750 mm och 1200 mm, övriga längder på beställning.
Som tillbehör en stödskiva av förzinkat stål.

1124 Mätpunktsrör m II med blad

Längd 750 mm med utlösbart ankare.

Gränsmärke för vägområden

1505-1506 Gränsmärke för vägområden

Längd 600 och 800 mm, Ø 30 mm
Orange plast med metallspets (spetsen av värmeförzinkat stål)

1372 Gränsmärken för banområden

30 x 700 mm
Spetsen av värmeförzinkat stål

Markeringsmärke för en polygonpunk

1515 Markeringsmärke för polygonpunkt jämte fästdon

Rostfri fästdel, UV-skyddat plaströr
Storlek 40 x 700 mm

Höjdfixpunkt, slagändar och utlösningsstänger

1340 Höjdfixpunkt

1400 Slagände för rörråmärken

1410 Utlösningsstång för råmärken

1440 Slagjärn för vägpåle 600 mm

1411 Slagjärn för vägpåle 800 mm

AKTUELLT

Ny webbplats öppnades

Ny webbplats öppnades!