Gränsmärken

Rörråmärken

1036 VTT-C Rörråmärke m III R (rostfr. stål )

Vikt 1,3 kg, längd 700 mm

1020m Rörråmärke (sk. stadsråmärke) utan synliggörande stycke

Vikt 1,95 kg, längd 700 mm

1031 VTT-C Rörråmärke m III T (värmeförzinkat stål)

Vikt 3,8 kg, längd 700 mm

Stångmärken

1061 VTT-C stångråmärke m V (värmeförzinkat stål)

Stomdel d=20 mm
Vikt 3,0 kg, längd 700 mm

1062 VTT-C Stångråmärke m V

Vikt 1,8 kg, längd 700 mm, Ø 16 mm

Skogsmärken och skogsstångmärken

1043 VTT-C Skogsråmärke m R av rostfr. stål, utlösningsbar ankarkrok

Vikt 3,6 kg, längd 900 mm
Hatt 300 x 150 mm

1047 VTT-C Skogsstångråmärke Ø 16 mm av rostfr. stål med fasta spännkablar

Vikt 3,9 kg, längd 900 mm

1048 VTT-C Skogsstångråmärke Ø 20 mm

Värmeförzinkat stål
Vikt 7,3 kg, längd 900 mm

Bergsmärken

1320 Bergsråmärke m II 10×10 med hatt

Värmeförzinkat stål, Ø 20 mm, längd 220 mm

1301 Bergsråmärke m I utan hatt

Värmeförzinkat stål, Ø 20 mm, längd 220 mm

1325 Bergsråmärke m II 10 x10 med hatt

Värmeförzinkat stål, längd 300 mm

1321 Kil för bergsråmärke

Mätpunktsrör

1100 Mätpunktsrör m I av värmeförzinkat stål

Standardlängder 750 mm och 1200 mm, övriga längder på beställning.
Som tillbehör en stödskiva av förzinkat stål.

1124 Mätpunktsrör m II med blad

Längd 750 mm med utlösbart ankare.

Gränsmärke för vägområden

1505-1506 Gränsmärke för vägområden

Längd 600 och 800 mm, Ø 30 mm
Orange plast med metallspets (spetsen av värmeförzinkat stål)

1372 Gränsmärken för banområden

30 x 700 mm
Spetsen av värmeförzinkat stål

Markeringsmärke för en polygonpunk

1515 Markeringsmärke för polygonpunkt jämte fästdon

Rostfri fästdel, UV-skyddat plaströr
Storlek 40 x 700 mm

Höjdfixpunkt, slagändar och utlösningsstänger

1340 Höjdfixpunkt

1400 Slagände för rörråmärken

1410 Utlösningsstång för råmärken

1440 Slagjärn för vägpåle 600 mm

1411 Slagjärn för vägpåle 800 mm