Transport av spannmål och foder

Rivakka fläktar för transport av spannmål och foder!

Fläkt

En förmånlig anordning för att flytta spannmål från ett ställe till ett annat. Man låter spannmålet rinna ned i en hälltratt med en injektor placerad under tratten. Därifrån förs spannmålet med fläktströmmen och fortsätter längs ett rörsystem.

Sugtrycksfläkt 4 kW

En lätt och liten spannmålsfläkt som enkelt kan automatiseras t.ex. ansluten till en valskvarn. En klocka eller en nivåsensor kan anslutas till styrcentralen.

Sugtrycksfläkt 7,5 & 11 kW

Rivakka sugtrycksfläkten gör hanteringen av spannmål effektiv och enkel. Den lämpar sig för förflyttning av spannmål från vagnen till silon eller från ett planlager tillbaka till släpvagnen.

Traktorfläkt på trailer

Rivakka traktorfläkten är en mycket effektiv anordning för att förflytta spannmål, pelletar och andra fasta ämnen. Fläkten kan användas t.ex. för att fylla en lastbil, tömma en torkanläggning och plansilor, och för att fylla eller tömma utesilor.

Traktorfläkt med lyftanordningar

Rivakka traktorfläkten med lyftanordningar är en mellanform mellan 11 kW och en traktorfläkt på trailer. En mindre traktor är tillräcklig för att rotera fläkten.