En lätt och liten spannmålsfläkt som enkelt kan automatiseras t.ex. ansluten till en valskvarn. En klocka eller en nivåsensor kan anslutas till styrcentralen. Det går också att använda två 75 mm sugslangar, varvid två spannmålssorter kan blandas medan de överförs. Fläkten är lätt och enkel att flytta med hjälp av hjulen.

 

Tekniska data

Tekniska data