Rivakka sugtrycksfläkten gör hanteringen av spannmål effektiv och enkel. Den lämpar sig för förflyttning av spannmål från vagnen till silon eller från ett planlager tillbaka till släpvagnen.

Fläktrören förenas med 160 mm snabbspännband, med vilka rörsystemet går lätt och snabbt att bygga upp. Med hjälp av hjulen är fläkten enkel att flytta.

Tekniska data