Rivakka Hamax 300 är en högeffektiv hammarkvarn för industri och stora lantgårdar.

Ämnen som skall malas förs in i kvarnen med spiraler eller skruvtransportörer. Främmande ämnen såsom stenar och metall kan separeras med en uppsättning separerare som ansluts till kvarnen och som innehåller kraftiga magneter och ett galler.

Siktens bredd är 300 mm och 54 roterande stål finfördelar ämnet som skall malas snabbt och utan effektsvinn. Det finfördelade ämnets grovhet regleras med siktens hålstorlek. Sikten består av rostfritt stål. En undertransportör kan anslutas till kvarne

Tekniska data

Tekniska data