SPIRALTILLBEHÖR

  1. Dragutloppsände
  2. Mellanutlopp
  3. Lagrad utloppsände
  4. Utloppstratt (stor)
  5. Rakt spiralrör
  6. Spiralband
  7. Spiralkrök  45°
  8. Spiralskarvar