Rivakka fodersilon är tillverkad av högklassigt värmeförzinkat stål. En fullständig tömning av fodret garanteras med en brant sluttande åttkantig bottentratt och med släntdelar som går upp till den första våningen.

De rejäla materialtjocklekarna 1,5 – 3 mm ger en stadig silo. Silon är lätt att bygga upp eller bygga på till önskad storlek med väggelement som monteras med 93 cm eller 42 cm höga skruvar. Det fasta taket består av stål.

Den lagrade bottenluckan är lätt att öppna och stänga. Direkt under den kan spiralens utloppstratt monteras, så att silon kan integreras i automatisk utfodring.
En inhemsk kvalitetssilo.

Tekniska data

Tekniska data