Den centrala delen i Rivakka valskvarnarna är valshjul tillverkade av högklassigt specialstål. Det täta korsmönstret i valsarna drar aktivt in råvaran som skall tryckas ihop och utför noggrann kompression också av små korn.

Rivakka valskvarnen trycker ihop torkat spannmål, ärter och majs. Kvarnens hälltratt är försedd med ett galler och kraftiga magneter. Valsmellanrummets justering är steglös och den kan enkelt utföras utanför kvarnen. Den ena valsen är fjäderbelastad, så att stenar som passerar genom gallret inte belastar kvarnens konstruktioner. Kvarnen kan öppnas för eventuellt underhåll. En automatisk asynkronmotor frigör alltid valsarna för drift och garanterar en störningsfri funktion t.ex. när kvarnen kopplas till en automatisk utfodringsapparat. Rivakka valskvarnar förses alltid med en för ändamålet lämplig styrcentral, och till det kan man ansluta en klocka, nivåsensorer eller extern styrning.

Tilläggsutrustning

Ljudisolering för kvarnen
Mekanism för skjutspiral
Elektrisk doserare av tätningsmedel

Tekniska data

Tekniska data