Med en stabil och lätt rörlig fodervagn delar du ut djurfoder utan problem. Som tillbehör en mellanvägg för behållaren.

Tekniska data

Höjd 80 cm
Bredd  70 cm
Längd   120 cm