Kom och bekanta dig med våra Rivakka produkter, Greenmaker 8 , Rivakka Havreskalare, Rivakka Sugblåsvalskvarn,

samt Emix automatiskfoderblandare som kan programeras enligt Individuellt behov.

Du hittar oss i monter 3022

Välkommen !